Taoufik

Taoufik wordt van jongs af aan al geïnspireerd door zijn ouders die beiden werkzaam zijn in een verzorgingstehuis en ziekenhuis. Het zorgen voor mensen en het zich bekommeren om cliënten is er thuis met de paplepel ingegoten. Heel gek is het dan ook niet dat Taoufik in 2009 een dagje besluit mee te lopen in verpleeghuis Zuiderhout in Haarlem. Kort daarna besluit hij zorgopleiding te volgen en als snel komt hij voor zijn stage als zorgverlener weer te werken in het verpleegtehuis waar het allemaal begon. Taoufik houdt van het persoonlijke contact met de cliënten en heeft een sterke drang om voor mensen te willen zorgen. Met een blijvende blik op het willen helpen van mensen, kiest Taoufik voor een carriëre-switch en komt hij bij de politie te werken. Al snel merkt hij daar de zorg te missen en hij besluit zijn politiewerk te combineren met het werken in de zorg. Door het combineren van werkzaamheden is flexibiliteit belangrijk en Taoufik kiest er dan ook voor om zijn eigen onderneming in de zorg op te zetten en begint als zelfstandig ondernemer. Jarenlang komt Taoufik bij verschillende instellingen en komt hij in aanraking met verschillende doelgroepen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Hij zag de vraag naar goede, professionele zorgmedewerkers toenemen en raakt daardoor in contact met Shelley. Ze besluiten zich samen sterk te maken voor kwalitatief goede zorg.