Disclaimer

Door de Tenszorg website te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

De inhoud van deze website zijn eigendom van Tens Zorg bv. Het is niet toegestaan inhoud van deze site te verveelvoudigen, over te gedragen, te distribueren, publiceren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Tens Zorg bv. Het wijzigen van de inhoud is verboden. Delen van de website kunnen beelden bevatten die onder het auteursrecht van Tens Zorg bv of relaties vallen.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Tens Zorg bv van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Hier vallen onder: alle merken en logo’s van Tens Zorg bv. Tens Zorg bv wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.
Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.